Cookie- en privacybeleid

Wij gebruiken cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en statistieken bij te houden. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die wij hebben. Meer weten? Bekijk ons privacy en cookie beleid.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Het adres van onze website is: https://futurecat.be/

Bij Futurecat bv begrijpen we dat het beschermen van jouw privacy essentieel is voor het opbouwen van een goede relatie. We doen er daarom alles aan om de informatie die je aan ons hebt toevertrouwd op de juiste manier te gebruiken. In deze privacyverklaring is het voor ons van groot belang dat je weet hoe en waarom jouw persoonsgegevens verzameld worden.

Futurecat bv is een onderneming gericht op het doen van trendonderzoek, het maken van trendpresentaties, het geven van workshops en het begeleiden van organisaties op gebied van aankoop en productmanagement. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving:

– De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU;

– De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Dit houdt in dat:

– Jouw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen worden verder in deze privacyverklaring beschreven.
– Verwerking van jouw gegevens beperkt wordt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
– Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt en hierover contact wenst op te nemen, kan dat via onderstaande gegevens:

Futurecat bv
Breeveld 2
2970 Schilde
België
annemie@futurecat.be
www.futurecat.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Futurecat bv zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Jouw persoonsgegevens worden door Futurecat bv verwerkt

– voor de verkoop en promotie van onze diensten.

– om een overeenkomst aan te gaan en de overeenkomst uit te voeren.

– om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Futurecat bv, zoals een brainstormsessie of workshop.

– om de relatie met jou als klant te beheren en onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Futurecat bv via het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen.

 
Futurecat bv houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar website bij. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en bewaren:
– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, betalingsgegevens.
– Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal.

Futurecat bv kan de persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Futurecat bv en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Futurecat bv hebt verstrekt.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacy beleid. In dat geval zullen wij jou op de hoogte stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zullen wij jou de kans bieden om jouw deelname te weigeren.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Futurecat bv kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Futurecat bv raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en/of indien dit wettelijk verplicht/toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

BEWAARTERMIJN

Futurecat bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bewaard.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Futurecat bv gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: je persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

– De computers van Futurecat bv zijn goed beveiligd. De harde schijf is versleuteld met een toegangscode.

– We hanteren een degelijk gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

– De beveiliging wordt gecontroleerd door een externe ICT-professional.

Als je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met ons.

JOUW RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren vragen wij een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je daarbij te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Futurecat bv kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 juli 2020.

GEBRUIK VAN COOKIES

Futurecat bv maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Futurecat bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Futurecat bv cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan de website heeft Futurecat bv je al geïnformeerd over deze cookies en heeft zij jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Futurecat bv te beïnvloeden.

Hieronder wordt beschreven welke externe cookies je op de website van Futurecat bv kunt tegenkomen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Futurecat bv gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Futurecat bv verstrekt. Wij krijgen op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens de website en/of onze dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Futurecat bv maakt gebruik van analyticsdiensten van Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij je graag door naar de officiële Google Analytics-pagina https://www.google.com/intl/nl/analytics/). De informatie die Futurecat bv, via cookies, registreert, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over de website gebruik. Ook monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Futurecat bv wijst je daarom ook op de Algemene Voorwaarden van Google Inc.

Cookies van WordPress

De website van Futurecat bv maakt gebruik van WordPress. WordPress is een CMS-systeem om een website te onderhouden en aan te passen. Tijdens jouw bezoek op de website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Cookies van social media

Op de website van Futurecat bv heb je de mogelijkheid om door te klikken naar de social mediakanalen. Daarvoor kan je gebruik maken van de zogenaamde “social media buttons”. Als je op één van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt naar hun website, plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun websites.

Cookies uitschakelen

Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.